Styrelsen

Ordförande

Fia Sjögren

0766-452338

Bor utanför Rydaholm i Värnamo kommun.

Kassör

Ann-Katrin Gustavsson

0706-267960

Bor i Groeryd i Markaryds kommun.

Sekreterare

Eva-Lena Johansson

0730-760796

Bor utanför Torpa i Ljungby kommun.

Ledamot

Lena Hoffberg

Bor utanför Lagan i Ljungby kommun.

Ledamot

Nina Lagerbielke

Bor i Södra Ljunga

Revisor

Sanna Gustafsson