Styrelsen

Ordförande

Fia Sjögren

0766-452338

Bor utanför Rydaholm i Värnamo kommun.

Kassör

Ann-Katrin Gustavsson

0706-267960

Bor i Groeryd i Markaryds kommun.

Sekreterare

Eva-Lena Johansson

0730-760796

Bor utanför Torpa i Ljungby kommun.

Ledamot

Lena Hoffberg

Bor utanför Lagan i Ljungby kommun.

Ledamot

Sandra Nilsson

Bor utanför Traryd i Markaryds kommun.

Suppleant

Nina Lagerbielke

Bor i Södra Ljunga

Suppleant

Carina Månsson

Bor i Torpa i Ljungby kommun.

Revisor

Sanna Gustafsson

ej medlem i föreningen